2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu Yayında!

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayına sunuldu.

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı.

KPSS Ön Lisans Sınavı, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır. Sınavda toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır. Bu puan türü kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına yerleştirme yapılmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir.

Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olması kriterini sağlayamayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu, sınavı geçerli olan adaylar üzerinden hazırlanmıştır. 2018 KPSS Ön Lisans sınavında Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak hesaplanmıştır. Yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31; Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, sınavdaki soruların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde yer alan soruların doğru cevaplanma ve boş bırakılma yüzdeleri belirlenmiştir. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde adayların KPSSP93 puanlarının 54,77 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Adayların KPSSP93 puanları mezun oldukları yıllara göre de değerlendirilmiştir. Ayrıca adayların puanları mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre değerlendirilmiş olup üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri verilmiştir.

KPSS Ön Lisans Sınavı, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınavdır.

Sınava, üniversitelerin ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir. KPSS Ön Lisans, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Sınavda, 60’ar adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplama süresi 130 dakikadır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Şekil 1’de detaylı verilmiştir.

 

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar tespit edilmekte ve bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinde, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar, yapılacak hesaplamalara alınmamakta ve standart puan hesaplanmamaktadır. Buna göre bir adayın puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır. KPSSP93 puanı içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5’tir. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanmaktadır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her ikisinden de standart puanı hesaplanmış olması gerekir. Adayların ASP’leri kullanılarak ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS puanları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır. Böylece KPSSP93 puan türü için 100 üzerinden puan dağılımı elde edilmiş olur. B Grubu Kadrolara yerleştirme, ön lisans düzeyinde KPSSP93 puan türü esas alınarak yapılmaktadır.

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları, B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanını kullanabileceklerdir.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

14 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • DGS başvuruları ne zaman 2019 DGS Başvuruları nasıl yapılır 2019

  DGS başvuruları ne zaman 2019 DGS Başvuruları nasıl yapılır 2019 Dikey geçiş sınavı ile ilgili başvuruların alınması işlemleri 26 Nisan tarihi ile ba... Devamını Oku

 • KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Puan hesapla

  KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır   KPSS yaklaşıyor öğrenciler durmaksızın denemeler ve testler çözerek puanlarını hesaplıyor. Çalışma maratonun... Devamını Oku

 • 2019 ÖABT Ne Zaman?

  2019 ÖABT Ne Zaman?, Kpss ÖABT Sınavı Ne zaman   Öğretmen adaylarına müjde ÖABT ne zaman? Sorusu cevap buldu. Yapılan son açıklamaya göre Öğretm... Devamını Oku

 • KPSS Merkezi Atama Tarihleri 2019 Ne Zaman?

  KPSS Merkezi Atama Tarihleri 2019 2019 yılı içerisinde kpss puanı ile yapılacak olan merkezi atama tarihleri için tarihler açıklandı. 1. merkezi atam... Devamını Oku

KATEGORİLER