logo
Test 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yönetim alanında Çin'den etkilenilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Talas savaşı aşağıdaki devletlerin hangileri arasında geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" ÇİN -ABBASİ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabulünü kolaylaştıran etkenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Madenlerin daha kolay işletilmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dünyasına katkıları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "E" Müslümanlar arasında siyasi birliği dağıtmak için çalışma yapmışlardır.
Soru Açıklaması
5.
Karluk ,Yağma, ve Çiğil Türkleri'nin birleşmesi ile Batı Türkistan'da kurulan karahanlı devletinin bilinen ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilge Kül Kadir Han
Soru Açıklaması
6.
Karahanlı devleti farklı Türk boylarının bir ara gelmesiyle kurulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Doğru Cevap: "B" Boylar fedarasyonu
Soru Açıklaması
7.
İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karahanlılar
Soru Açıklaması
8.
Türk tarihinin düzenli işleyen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır. Özelliği verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karahanlılar
Soru Açıklaması
9.
Karahanlılar döneminde hastaneler kurulmuştur bu hastanelerin isimleri nedir?
Doğru Cevap: "C" Bimarhane
Soru Açıklaması
10.
Gazneli devletinin kuruluş temelleri aşağıdaki hangi sultan tarafından atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Alp Tigin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.