logo
Tarih İslamiyet Öncesinde Kültür Medeniyet
1.
İslâmiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinden hangisinde devletin kurucusu yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Asya Hun - Mete
Soru Açıklaması
2.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen ordu teşkilatlanmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Orduda Çin örnek alınmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Hangileri yanlış olarak verilmiştir?

 

Türklerin ilk takvimi olan “On iki Hayvanlı Türk Takviminin özelliklerinden;

I. Güneş yılı esasına dayanır.

II. Her gün bir hayvan adıyla anılır.

III. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
Türklerin ilk takvimi olan “On iki Hayvanlı Türk Takviminin özelliklerinden;

I. Güneş yılı esasına dayanır.

II. Her gün bir hayvan adıyla anılır.

III. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.
4.
Asya Hun imparatorluğu'nda;

I. İlk ordu ve devlet teşkilatı oluşturuldu.

II. Çin etkisiyle parçalanmıştır.

III. Göktürkler tarafından siyasi hakimiyetlerine son verildi.

meydana gelen gelişmelerin hangilerinden kesin olarak bahsedilemez?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Teokratik yönetimin geçerli olması
Soru Açıklaması
6.
I. Kam

II. Kut anlayış

III. Tabiat Kültü

 

Yukarıda kilerden hangileri İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde dinsel alanla doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Tarihte ilk Türk Boyu olarak bilinen İskitlerde;

I. Hayvan Üslûbu sanatının başlaması

II. Alper Tunga Destanı'nın oluşturulması

III. Hayvancılık alanında faaliyetlerin görülmesi

gelişmelerinden hangileri görülmüştür?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde;

 

I. Menşur,

II. Kut İnancı,

III. Cihan hakimiyeti

 

verilenlerden hangileri hükümdarlık anlayışı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Uygurlar ile ilgili hukuk alanında bilgilerin çok olması , devletin daha çok hangi özelliğine bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Yerleşik yaşama geçmiş olması
Soru Açıklaması
10.
Kavimier Göçü'nden sonra Avrupa'ya geçen Türk kavimler!nin Hristiyanlığı kabul etmelerinin en büyük sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asimile olarak milli benliklerinin kaybetmişlerdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.