logo
www.kpssgundem.com
deneme serisi
1.
I- Orhun Anıtları

II-Yenisey Yazıtları

III-Manas Destanı

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir?
Doğru Cevap: "D" ll ve lll
Soru Açıklaması
2.
l - Töre

ll-Kurultay

lll-Budun

 

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Yalnız lll
Soru Açıklaması
3.
Türk İslam devletlerin de Sultanın Müslüman halkının gözünde meşru bir egemen güç olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
Doğru Cevap: "E" Hutbe
Soru Açıklaması
4.
I – Edirne
II- Sivas
III-Niğde

Yukarıdaki İllerden hangisinde Anadolu Selçuklu Devletinden kalma bir eser bulunmaz.
Doğru Cevap: "E" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kervansaray
Soru Açıklaması
6.
I -Akçe

II -Mecidiye

III-Kaime

Osmanlılarda kullanılan paralardan hangisi tahvil işlemine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
7.
l -Devşirme
ll- Tımar
lll- İltizam

Osmanlı Devletinde yukarıdaki sistemlerden hangisinin askeri eğitime katkısı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Yalnız III
Soru Açıklaması
8.
I-Vergi

II-Askerlik

III-Eğitim

IV-Yargı

V-Mülkiyet

Tanzimat Fermanından yukarıdaki alanlardan hangisi ile ilgili esaslar yer almamıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devletinde genel borçlar idaresi aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
10.
Kurtuluş Savaşının

l- Gerekçeleri
ll-Yöntemi

İlk defa aşağıdakilerden hangisinde ortaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Amasya Genelgesi
Soru Açıklaması
logo
www.kpssgundem.com
deneme serisi
11.
TBMM'nin imzaladığı ilk uluslar arası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gümrü
Soru Açıklaması
12.
Lozan Antlaşmasından sonra

l- Boğazlar
ll-Musul
lll-Hatay

Gibi alanlardan hangisi hükumetlerden için sorun olmaya devam etmiştir?
Doğru Cevap: "E" I - II ve III
Soru Açıklaması
13.
İtilaf devletlerinin Türk tarafını Lozan”a çağırma biçimi hangi inkılâbın acil olarak yapılmasına neden olmuştur.
Doğru Cevap: "D" Saltanatın Kaldırılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden Hangisi Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplardan Biri Değildir

I -Saltanatın Kaldırılması
II -Tekke Ve Zariyelerin Kapatılması
III-Soyadı Kanunun Çıkarılması
IV- Metrik Sistemlerin Değişmesi
V- Şapka Kanunun Çıkarılması
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
15.
Günümüzde uygulanan yeşil kart uygulaması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir.
Doğru Cevap: "B" Halkçılık
Soru Açıklaması
16.
-Milli Kültüre Sahip Çıkılması
-Tarihin ulusal değerler açısından araştırılması.

Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan sonucudur.
Doğru Cevap: "A" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Sümer bank’ın halk için kaliteli ve ucuz mal üretmesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir.
Doğru Cevap: "A" Halkçılık
Soru Açıklaması
18.
Ekim 1926 yılında aşağıdaki temel inkılaplardan hangisi yapılmıştır.
Doğru Cevap: "B" Medeni Kanunun Çıkarılması
Soru Açıklaması
19.
Atatürkçülüğün durağan Bir Düşünce Olmasını Engelleyen İlkesi Aşağıdakilerden Hangisidir.
Doğru Cevap: "C" İnkılapçılık
Soru Açıklaması
20.
1934 yılında Türkiye çumhuriyeti2nin dış politikasında meydana gelen en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "A" Balkan Paktı
Soru Açıklaması
logo
www.kpssgundem.com
deneme serisi
21.
Laiklik İlkesinin Tamamlayıcısı Aşağıdakilerden Hangisidir.
Doğru Cevap: "C" Akılcılık
Soru Açıklaması
22.
Soyadı Kanunu

I- Ticaret,
II -Askerlik
III -Vergi

Alanlarından hangisi ile doğrudan ilgisi bulunmalıdır.
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
23.
I- Demokrasinin Geliştirilmesi
II- Sınıf Mücadelesinin Olmaması
III- Kanun Önünde Herkesin Eşit Olması
IV- Ayrıcalıkların Red Edilmesi
V- Herkesin Eşit Gelir Elde Etmesi

Yukarıdakilerden Hangisi Halkçılığın Dayandığı Temel İlkeleri Arasında Yer Almaz.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
24.
I- Din Ve Vicdan Özgürlüğü
II- Kanun Önünde Eşitlik
III- Sanayinin Geliştirilmesi
IV- Çağdaş Değerlerin Alınması

Yukarıdakilerle doğrudan ilgisi olmayan ilke aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
25.
I- Yabancıların Elinde Olan Demir Yollarının Satın Alınması
II- Demiryolu İşletmeciliğin Devlet Tekelinde Olması
III- Yaşlı Ve Öğrencilerin Ucuza Taşınması.

Gelişmelerinin ilkelerle ilişkisi hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "C" Milliyetçilik Devletçilik Halkçılık
Soru Açıklaması
26.
Atatürk Nutukta En Çok Hangi Yıllardan Gelişmeleri Anlatır.
Doğru Cevap: "A" 1919-1920
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.